Ketaminbehandling hos Aidaklinikken: en ny veiviser i mental helse

Hva er ketaminbehandling?

Ketaminbehandling er en innovativ og effektiv metode for å behandle ulike psykiske lidelser som depresjon, bipolar lidelse, angst og PTSD. Basert på over 20 års forskning, tilbyr vi hos Aidaklinikken denne behandlingsformen som et trygt og effektivt alternativ for de som ikke har hatt suksess med tradisjonelle behandlingsmetoder.

Hvorfor velge ketaminbehandling?

I motsetning til tradisjonelle antidepressiva, som kan ta uker å vise effekt, gir ketaminbehandling ofte rask symptomlindring, noen ganger etter bare én behandling. Med en suksessrate på over 70%, er dette en behandlingsform som har hjulpet mange tilbake til en meningsfull tilværelse.

Hvordan fungerer det?

Behandlingen starter med en vurderingssamtale der vi kartlegger dine behov og ser om ketaminbehandling er riktig for deg. Selve behandlingen varer i 40 minutter og utføres i en behagelig atmosfære. Du vil ligge i en komfortabel lenestol, med mulighet for å lytte til musikk, og med en erfaren behandler tilstede til en hver tid.

Behandlingsområder

Ketaminbehandling er spesielt effektivt for:

  • Depresjon
  • Bipolar lidelse
  • Angstlidelser
  • PTSD / Kompleks PTSD
  • Alkoholavhengighet

Sikkerhet og bivirkninger

Ketamin er et godt dokumentert og trygt legemiddel når det administreres i kontrollerte, kliniske omgivelser. Bivirkninger er minimale og kan inkludere en kortvarig følelse av svimmelhet eller kvalme.

Priser

Vi er stolte av å tilby ketaminbehandling til konkurransedyktige priser, noe som gjør denne revolusjonerende behandlingsformen tilgjengelig for flere.

Se vår fullstendige prisliste her.

Ta det første steget

Er du klar for å utforske hvordan ketaminbehandling kan forbedre din livskvalitet? Kontakt oss for en uforpliktende samtale og finn ut om dette er riktig behandlingsmetode for deg.

Ofte stilte spørsmål

Bestill konsultasjon
Hva er ketamin?

Ketamin er et legemiddel som først og fremst brukes som narkosemiddel. På begynnelsen av 2000-tallet ble det imidlertid oppdaget av ketamin i lave doser kan hjelpe på depressive symptomer. Det er gjort mye forskning på ketamin for depresjon, og det er blant annet blitt laget egne retningslinjer for behandlingen. De senere årene er det også gjort forskning på ketamin for andre psykiske lidelser, som viser at ketamin kan være nyttig i behandling av blant annet angstlidelser og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Hvordan virker ketamin?

Ketamin virker på andre reseptorer i hjernen enn tradisjonelle antidepressiva, nærmere bestemt glutamatreseptoren NMDA. I lave doser gir ketamin økt frigjøring av en type vekstfaktor i hjernen. Dette er i sin tur med på å lage gunstige forhold for nye koblinger mellom hjerneceller. Dette antas å være en av hovedårsakene til ketamin sin antidepressive effekt.

Når bør man vurdere ketaminbehandling?

Ketamin kan vurderes hos pasienter med depresjon, bipolar depresjon, angstlidelser eller PTSD, som ikke har hatt effekt av annen behandling. Det skal som hovedregel være forsøkt to forskjellige typer relevante medisiner i virksom dose og i lang nok tid. Men det gjøres en helhetlig individuell vurdering for hver enkelt pasient. Har du for eksempel hatt behandling hos psykolog, og du har gode grunner til ikke å ville bruke tradisjonelle antidepressiva, kan det likevel gjøres en vurdering med tanke på behandling.

Hvordan oppleves behandlingen?

De aller fleste er spente og nervøse før første behandling. Dette er naturlig når man skal gjøre noe som er nytt og ukjent. Men det er verdt å vite at de fleste opplever behandlingen som behagelig og interessant. Behandlingen er intravenøs, og selve infusjonen varer i 40 min. Under behandlingen vil du sitte i en komfortabel lenestol og du kan lytte til musikk. Få minutter etter at behandlingen starter vil du merke at du blir mer sensitiv for lys og lyder. Du vil også kjenne deg bedøvet i kroppen. Under behandlingen ligger de fleste stille med lukkede øyne, men du vil kunne bevege deg og prate hvis du trenger det. Selv om de fleste har behagelige opplevelser under behandlingen, så er det også en del som kjenner på tristhet eller andre vanskelige følelser. De fleste gir likevel uttrykk for at opplevelsene er meningsfulle, og det er sjeldent at pasienter har ubehagelige opplevelser. Etter at infusjonen er ferdig vil du føle deg litt svimmel, men dette går som regel over etter kort tid.

Hvor mange behandlinger er anbefalt?

Vi anbefaler 4 startbehandlinger. Ved manglende effekt av de 4 første behandlingene, kan det være hensiktsmessig å prøve inntil 6 startbehandlinger. Det er stor forskjell på den individuelle responsen, og den anbefalte behandlingen med 4-6 infusjoner vil kunne gi en effekt som varer fra knapt en uke til flere måneder. Til sammenligning vil en enkelt behandling som regel gi en effekt som varer fra noen dager til flere uker. Hos pasienter som har effekt av behandlingen vil effekten ofte kunne opprettholdes med en enkelt infusjon ved behov.

Hvordan vet jeg at jeg har hatt effekt av behandlingen?

Noen pasienter merker effekt allerede etter første behandling, men de fleste trenger flere infusjoner før effekten er merkbar. Vi følger din utvikling med regelmessig scoring av symptomer. Det er verdt å merke seg at ketamin alene ikke gir varig bedring. Man kan se på ketamin som et verktøy som kan gjøre det lettere å gjøre positive endringer i livet. Det kan dermed være hensiktsmessig å gå til psykolog under eller etter behandlingsforløpet, for å jobbe med faktorer som  ligger til grunn for din lidelse.

Hvordan bør jeg forberede meg til behandlingen?

Det er anbefalt å ikke spise og drikke i fire timer før behandlingen. Dette er på grunn av at enkelte kan bli kvalme av behandlingen, og det er da en fordel med tom magesekk. Vi anbefaler også at du avstår fra alkohol dagen før behandling. Ellers er det viktig å opplyse om hvilke medikamenter du bruker – du vil også få spørsmål om dette før behandlingen. Noen opplever å være litt svimmel etter behandlingen. Det er derfor viktig at du ikke kjører bil på behandlingsdagen, og at du istedet ordner skyss hjem.

Hva er kontraindikasjonene for ketaminbehandling?

Ketamin er et svært trygt legemiddel med nøye kartlagte risikofaktorer. Men det er enkelte tilstander som kan øke risikoen for uønsket virkning: alvorlig hjerte- og karsykdom, ubehandlet høyt blodtrykk, psykoselidelse eller alvorlig ruslidelse. Det blir imidlertid gjort en medisinsk undersøkelse før første beahandling for å utelukke kontraindikasjoner for behandling. Det er også verdt å vite at de fleste legemidler kan kombineres med ketaminbehandling, og i de aller fleste tilfeller trenger du ikke å avbryte annen antidepressiv behandling før ketaminbehandling.

Kan jeg bli avhengig av ketamin?

Som med mange andre reseptbelagte legemidler, så kan ketamin misbrukes. Men ketamin virker ikke på de samme belønningssystemene som de fleste andre rusmidler. Ketamin er heller ikke ansett som fysisk avhengighetsskapende. I en terapeutisk setting, med lave doser og et begrenset antall behandlinger, er faren for avhengighet liten.

Trenger jeg henvisning?

Du kan komme til Aida klinikken uten henvisning. Dette på grunn av at det blir gjort en diagnostisk vurdering før eventuell behandling for å undersøke om behandlingen er riktig for deg. Det er imidlertid nyttig hvis du tar med deg journal fra fastlege, psykiater eller DPS. Dette for å dokumentere tidligere forsøkt behandling og utredning.