Ketamin: som behandling ved behandlingsresistent depresjon

Hva er ketamin og ketaminbehandling?

Ketamin har i Norge vært brukt som narkose og smertelindring siden 1972. Siden begynnelsen av 2000-taller er det blitt forsket på ketamin som behandling for depresjon, ofte omtalt som ketaminbehandling.

Ketamin: som behandling ved behandlingsresistent depresjon

Hva er ketamin og ketaminbehandling?

Ketamin har i Norge vært brukt som narkose og smertelindring siden 1972. Siden begynnelsen av 2000-taller er det blitt forsket på ketamin som behandling for depresjon, ofte omtalt som ketaminbehandling.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Les mer

Hvordan virker ketamin?
Ved narkose virker ketamin ved å blokkere glutamatreseptorer i hjernen. I tillegg til dette påvirker ketamin en rekke andre reseptorer i hjernen, men den nøyaktige mekanismen bak dens antidepressive effekt er fortsatt ikke fullstendig forstått. Ketamin kan øke nervecellenes evne til å danne nye forbindelser og regulere aktiviteten i hjernens nettverk. Dette skaper en midlertidig tilstand der hjernen blir mer mottakelig for å danne nye forbindelser.

Er ketaminbehandling tilgjengelig i det offentlige?
Ketaminbehandling ble i 2020 et offentlig alternativ for pasienter med depresjon ved Nordre Østfold DPS. Beslutningsforum for nye metoder har enda ikke godkjent bruken av ketamin, derfor er ketaminbehandling underlagt retningslinjer for utprøvende behandling.

Risiko og bivirkninger forbundet med ketaminbehandling.
Ketamin har kjent bivirkningsprofil. Bivirkninger avhenger av dose, og er milde og som regel forbigående. Vanlige bivirkninger er dissosiasjon, økt puls og blodtrykk, uklart syn, kvalme, hodepine, svimmelhet, angst, forvirring og rastløshet.

Hvor lenge er ketamin i kroppen?
Halveringstiden for ketamin er ca 80 minutter i plasma. Det er tiden det tar for konsentrasjonen av ketamin å halveres i blodet. Det betyr at det tar ca 7 timer før ca 95% av medisinen er eliminert fra blodet, som også medfører at det er viktig å ikke kjøre bil samme dag som ketamin er blitt brukt som legemiddel.

Kan ketamin skape avhengighet?
Ketamin kan misbrukes. Men det er foreløpig i kliniske studier ikke rapportert om avhengighet når ketamin gis i en terapeutisk setting, utført av helsepersonell.

Hva er kontraindikasjonene for ketaminbehandling?
Ketaminbehandling bør unngås ved alvorlige somatiske sykdommer, graviditet og amming, alvorlige psykiatriske tilstander, psykose eller rusavhengighet. Det blir likevel gjort en individuell vurdering før eventuell ketaminbehandling.

Særlig ansvar ved ketaminbehandling
På grunn av ketamin sin status som utprøvende, er det viktig å følge retningslinjene som gjelderfor denne typen behandling. Det betyr at det gjøres en nøye vurdering av hvem som kan dra nytte av behandlingen, overvåkning av virkning og bivirkninger, samt oppfølging over tid. Forskrivende lege har et spesielt ansvar for å sikre at behandlingen er trygg og virkelig til det beste for hver enkelt pasient.

Vanlige spørsmål

Trenger jeg henvisning?
Du trenger ikke henvisning for å komme til Aidaklinikken, men for å kunne avgjøre hvilken behandling som er riktig, trenger vi dokumentasjon på tidligere forsøkt behandling for å se hva som tidligere har hjulpet og ikke. Dokumentasjon sendes via vår krypterte portal, som du får tilgang til når vi registrerer deg i vårt system.

Hvordan foregår oppfølgingen?
Teamet ansvarlig for din behandling består av lege, psykolog og psykiatrisk sykepleier. En uke etter den innledende behandlingen gjøres en oppfølgingssamtale med evaluering av effekt, og eventuell planlegging av videre behandling. Vi følger også din utvikling etter 3, 6 og 9 måneder.

Hvordan betaler jeg?
Vi har forståelse for folk har ulike økonomiske forutsetninger. Vi legge derfor til rette for flere betalingsmåter. På klinikkene betaler du på bankterminal med Visa, Mastercard eller Klarna. Klarna tilbyr forskjellige betalingsalternativer, som du kan lese mer om her.

Hva koster medikamentassistert behandling?
Medikamentassistert behandling koster kr. 3590,- per behandling. Den innledende behandlingen består av fire behandlinger, men hos enkelte kan det være hensiktsmessig å forsøke inntil seks behandlingen.

Hvorfor velge Aidaklinikken?
Hos Aidaklinikken vil du møte et dedikert team som virkelig ønsker å hjelpe. Våre ansatte har særlig kompetanse innen medikamentassistert terapi, og vil gjøre sitt ytterste for at du skal få best mulig utbytte av denne behadlingen.

Aida Klinikken var en av de første i Norge til å tilby denne type behandling, og har over flere år fått kompetanse som skiller oss fra mange andre. Blant annet har vår fagansvarlige lege videreutdanning innen medikamentassistert terapi, og har vært involvert i opplæring av helsepersonell og oppstart av flere andre klinikker i Norge.

En annen god grunn til å velge Aidaklinikken, er at våre priser er lave sammenlignet med mange andre klinikker. Grunnen til dette er at vi ønsker at denne behandlingen skal være tilgjenglig for de som trenger det. God behandling trenger ikke nødvendigvis være dyr behandling.