Integrasjonsterapi hos Aidaklinikken: enn helhetlig tilnærming til psykisk helse

Hva er Integrasjonsterapi?

Med integrasjonsterapi kombineres den raske og effektive virkningen av ketaminbehandling med samtaleterapi, for er en helhetlig tilnærming med mål om varig positiv endring.

Hvorfor velge integrasjonsterapi?

Denne behandlingsformen går et skritt lengre enn tradisjonell ketaminbehandling ved å inkludere terapeutiske samtaler i behandlingsforløpet. Etter behandling med ketamin er hjernen mer plastisk, og hjernen er mer tilgjengelig for læring. I dette læringsvinduet er det mulighet for å oppnå en dypere forståelse for de underliggende årsakene til psykiske symptomer, bryte ut av negative tanke- og handlingsmønstre, og begynne å ta skrittene mot det livet du innerst inne ønsker å leve.

Ketaminbehandling kan på egenhånd gi effekter som forbedrer mental helse i flere uker om gangen. Dersom du kombinerer ketaminbehandlinger med integrasjonspraksis, vil effektene vare enda lengre og ofte bidra til livsvarige endringer.   

Hvordan fungerer det?

Behandlingsforløpet starter med en vurderingssamtale for å kartlegge dine behov og mål. Deretter gjøres en time med psykolog hvor fokus er best mulig forberedelse til behandlingen og virkningen av ketamin. Dette er for å skape trygghet . slik at det blir lettere å være tilstede i opplevelsen uten å bli overveldet. Som del av forberedelsen fokuseres det også hvilke utfordringer i livet du ønsker fokusere på, endre, eller få klarhet i.

1-3 dager etter hver ketaminbehandling gjøres integrasjonsterapi med psykolog. Etter behandling med ketamin er det vanlig at følelser blir mer tilgjengelig. Det er også vanlig å være mer motivert for samtale, og at det er lettere å gå dypere inn i vanskelige tema og følelser. Dette bidrar til økt utbytte av samtaleterapi. Mange har også sterke opplevelser under ketaminbehandling som ofte kan overføres til positive endringer i det daglige livet. Fokus på disse opplevelsene kan gjøre at viktig innsikt og kunnskap gjøres om til varig positiv endring i tankemønstre, følelser og handlinger.

Behandlingsområder

Integrajonsterapi er effektivt for:

  • Depresjon
  • Bipolar lidelse
  • Angstlidelser
  • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
  • Kompleks PTSD
  • Alkoholavhengighet

Priser

Vi tilbyr behandling til priser som gjør det enklere for deg å investere i din psykiske helse.

Se vår fullstendige prisliste her.

Ta det første steget

Er Integrasjonsterapi riktig for deg? Kontakt oss for en uforpliktende samtale og begynn din reise mot en mer helhetlig mental helse i dag.

Ofte stilte spørsmål

Bestill konsultasjon
Hva er ketamin?

Ketamin er et legemiddel som først og fremst brukes som narkosemiddel. På begynnelsen av 2000-tallet ble det imidlertid oppdaget av ketamin i lave doser kan hjelpe på depressive symptomer. Det er gjort mye forskning på ketamin for depresjon, og det er blant annet blitt laget egne retningslinjer for behandlingen. De senere årene er det også gjort forskning på ketamin for andre psykiske lidelser, som viser at ketamin kan være nyttig i behandling av blant annet angstlidelser og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Hvordan virker ketamin?

Ketamin virker på andre reseptorer i hjernen enn tradisjonelle antidepressiva, nærmere bestemt glutamatreseptoren NMDA. I lave doser gir ketamin økt frigjøring av en type vekstfaktor i hjernen. Dette er i sin tur med på å lage gunstige forhold for nye koblinger mellom hjerneceller. Dette antas å være en av hovedårsakene til ketamin sin antidepressive effekt.

Når bør man vurdere ketaminbehandling?

Ketamin kan vurderes hos pasienter med depresjon, bipolar depresjon, angstlidelser eller PTSD, som ikke har hatt effekt av annen behandling. Det skal som hovedregel være forsøkt to forskjellige typer relevante medisiner i virksom dose og i lang nok tid. Men det gjøres en helhetlig individuell vurdering for hver enkelt pasient. Har du for eksempel hatt behandling hos psykolog, og du har gode grunner til ikke å ville bruke tradisjonelle antidepressiva, kan det likevel gjøres en vurdering med tanke på behandling.

Hvordan oppleves behandlingen?

De aller fleste er spente og nervøse før første behandling. Dette er naturlig når man skal gjøre noe som er nytt og ukjent. Men det er verdt å vite at de fleste opplever behandlingen som behagelig og interessant. Behandlingen er intravenøs, og selve infusjonen varer i 40 min. Under behandlingen vil du sitte i en komfortabel lenestol og du kan lytte til musikk. Få minutter etter at behandlingen starter vil du merke at du blir mer sensitiv for lys og lyder. Du vil også kjenne deg bedøvet i kroppen. Under behandlingen ligger de fleste stille med lukkede øyne, men du vil kunne bevege deg og prate hvis du trenger det. Selv om de fleste har behagelige opplevelser under behandlingen, så er det også en del som kjenner på tristhet eller andre vanskelige følelser. De fleste gir likevel uttrykk for at opplevelsene er meningsfulle, og det er sjeldent at pasienter har ubehagelige opplevelser. Etter at infusjonen er ferdig vil du føle deg litt svimmel, men dette går som regel over etter kort tid.

Hvor mange behandlinger er anbefalt?

Vi anbefaler 4 startbehandlinger. Ved manglende effekt av de 4 første behandlingene, kan det være hensiktsmessig å prøve inntil 6 startbehandlinger. Det er stor forskjell på den individuelle responsen, og den anbefalte behandlingen med 4-6 infusjoner vil kunne gi en effekt som varer fra knapt en uke til flere måneder. Til sammenligning vil en enkelt behandling som regel gi en effekt som varer fra noen dager til flere uker. Hos pasienter som har effekt av behandlingen vil effekten ofte kunne opprettholdes med en enkelt infusjon ved behov.

Hvordan vet jeg at jeg har hatt effekt av behandlingen?

Noen pasienter merker effekt allerede etter første behandling, men de fleste trenger flere infusjoner før effekten er merkbar. Vi følger din utvikling med regelmessig scoring av symptomer. Det er verdt å merke seg at ketamin alene ikke gir varig bedring. Man kan se på ketamin som et verktøy som kan gjøre det lettere å gjøre positive endringer i livet. Det kan dermed være hensiktsmessig å gå til psykolog under eller etter behandlingsforløpet, for å jobbe med faktorer som  ligger til grunn for din lidelse.

Hvordan bør jeg forberede meg til behandlingen?

Det er anbefalt å ikke spise og drikke i fire timer før behandlingen. Dette er på grunn av at enkelte kan bli kvalme av behandlingen, og det er da en fordel med tom magesekk. Vi anbefaler også at du avstår fra alkohol dagen før behandling. Ellers er det viktig å opplyse om hvilke medikamenter du bruker – du vil også få spørsmål om dette før behandlingen. Noen opplever å være litt svimmel etter behandlingen. Det er derfor viktig at du ikke kjører bil på behandlingsdagen, og at du istedet ordner skyss hjem.

Hva er kontraindikasjonene for ketaminbehandling?

Ketamin er et svært trygt legemiddel med nøye kartlagte risikofaktorer. Men det er enkelte tilstander som kan øke risikoen for uønsket virkning: alvorlig hjerte- og karsykdom, ubehandlet høyt blodtrykk, psykoselidelse eller alvorlig ruslidelse. Det blir imidlertid gjort en medisinsk undersøkelse før første beahandling for å utelukke kontraindikasjoner for behandling. Det er også verdt å vite at de fleste legemidler kan kombineres med ketaminbehandling, og i de aller fleste tilfeller trenger du ikke å avbryte annen antidepressiv behandling før ketaminbehandling.

Kan jeg bli avhengig av ketamin?

Som med mange andre reseptbelagte legemidler, så kan ketamin misbrukes. Men ketamin virker ikke på de samme belønningssystemene som de fleste andre rusmidler. Ketamin er heller ikke ansett som fysisk avhengighetsskapende. I en terapeutisk setting, med lave doser og et begrenset antall behandlinger, er faren for avhengighet liten.

Trenger jeg henvisning?

Du kan komme til Aida klinikken uten henvisning. Dette på grunn av at det blir gjort en diagnostisk vurdering før eventuell behandling for å undersøke om behandlingen er riktig for deg. Det er imidlertid nyttig hvis du tar med deg journal fra fastlege, psykiater eller DPS. Dette for å dokumentere tidligere forsøkt behandling og utredning.