Kontaktinformasjon

Sten Rune er utdannet ved Universitet i Bergen og har jobbet som psykolog i 20 år.  Han er utdannet veileder i kognitiv terapi, og har vært med å utdanne mange leger og psykologer i kognitiv terapi. Han er i tillegg utdannet i skjematerapi, en terapiform som er godt egnet for langvarige personlighetsvansker. Ellers jobber Sten-Rune jobber med de fleste psykiske vansker.

Du vil kunne møte Sten Rune i inntakssamtale før ketaminbehandling. Eller i samtale- og integrasjonsterapi, for deg som ønsker dette som del av ketaminbehandlingen. Sten Rune holder til i Oslo, i samme bygg som Aida Klinikken.