Kontaktinformasjon

Ragnhild er psykiatrisk sykepleier med mange års erfaring fra offentlig helsevesen og allmenpsykiatrisk dagbehandling. Hun har særlig interesse for individualterapi, og har blant annet videreutdanning innen intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Ragnhild er del av vårt behandlingsteam i Bergen, og er primærkontakt for deg som mottar ketaminbehanddling. Hun er også tilgjengelig for samtale- og integrasjonsterapi for deg som ønsker dette som del av ketaminbehandlingen.