Kontaktinformasjon

Ingvild er psykiatrisk sykepleier med lang og bred erfaring fra spesialist- og kommunehelsetjenesten. Hun har videreutdanning i kognitiv terapi, og har erfaringer både med individualterapi og grupper.   I tillegg har hun kursing i mentaliseringsbasert gruppeterapi og master i psykisk helsearbeid.

Ingvild er del av behandlingsteamet i Oslo, og er en av primærkontaktene for deg som mottar ketaminbehandling. Hun er også tilgjengelig for samtale- og integrasjonsterapi for deg som ønsker dette som del av ketaminbehandlingen.