Kontaktinformasjon

Arne er lege og grunnlegger av Aidaklinikken, og har jobbet med ketaminbehandling siden 2020. Arne  jobber innen psykiatri i offentlig helsevesen i Helse-Bergen, og har fra tidligere erfaring innen allmennmedisin og rusmedisin.

Arne har videreutdanning i psykedelikaassistert terapi ved Naropa University, samt MDMA-assitert terapi trening fra MAPS. Han har også videreutdanning i mindfulness og aksept- og forpliktelsesterapi (ACT).

Arne er daglig leder og har det overordnede medisinskfaglige ansvaret ved klinikkene. Det er også mulig å bestille timer hos Arne for ketaminbehandling og integrasjonsterapi.

For Arne er det viktig å romme hele mennesket med alt som er tilstede av tanker og følelser. Han er opptatt av at du føler deg trygg og ivaretatt, og at du får et behandlingsforløp som gir deg best mulig utbytte av behandlingen.