Kontaktinformasjon

Arne er lege og grunnlegger av Aidaklinikken, og har jobbet med medikamentassistert terapi siden 2020. Ved siden av Aida Klinikken jobber han innen psykiatri i offentlig helsevesen i Helse-Bergen, og har fra tidligere erfaring innen allmennmedisin og rusmedisin.

Arne har videreutdanning i forskjellige områder innen medikamentassistert terapi. Han har også videreutdanning i mindfulness og aksept- og forpliktelsesterapi (ACT), og holder for tiden på med utdanning innen psykodynamisk psykoterapi.

Arne er daglig leder og har det overordnede medisinskfaglige ansvaret ved klinikkene. Det er også mulig å bestille timer hos Arne for ketaminbehandling og integrasjonsterapi.

For Arne er det viktig å romme hele mennesket med alt som er tilstede av tanker og følelser. Han er opptatt av at du føler deg trygg og ivaretatt, og at du får et behandlingsforløp som gir deg best mulig utbytte av behandlingen.