Kontaktinformasjon

Anders er psykiatrisk sykepleier med mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten og kommune. Han er særlig interessert i individualterapi og har videreutdanning i kognitiv adferdsterapi, samt videreutdanning i psykisk stress og krisebearbeidelse. Anders er del av vårt behandlingsteam i Trondheim, og er primærkontakt for deg som mottar ketaminbehandling. Han er også tilgjengelig for samtale- og integrasjonsterapi for deg som ønsker dette som en del av ketaminbehandlingen.