Psykedelika er en type stoffer som har til felles at de gir en hallusinogen effekt. De fleste som hører ordet psykedelika får assosiasjoner til rus. De siste tiårene er det imidlertid blitt forsket mye på psykedelika som behandling for psykiske lidelser. Behandling omtales gjerne som psykdelika terapi eller psykedelika assistert terapi.

Ulike typer psykedelika

Det finnes forskjellige typer psykedelika, med forskjellig virkning og egenskaper. Eksempler på forskjeller kan være:

 • varighet av opplevelse (lengde på behandling)
 • kvalitet av opplevelse (hvordan det oppleves)
 • hvilke reseptorer i hjernen som blir påvirket
 • bivirkninger

Felles for de psykedeliske stoffene er at de under påvirkning gir endringer i sanseopplevelser. De omtales ofte som «meningsskapende» eller «hjerteåpnende». Stoffene har også til felles at  de øker plastisiteten i hjernen, sånn at fastlåste handlings- og tankemønstre forstyrres.

Psykedelika assistert terapi

Psykedelika terapi defineres som behandling hvor det gis et hallusinogent stoff for å lindre psykiske plager. Når psykedelika terapi også kombineres med samtaleterapi kaller man det for psykedelika assistert terapi. I de aller fleste tilfeller  har handling med psykedelika alene en forbigående effekt, mens målet med psykedelika assistert terapi er å skape varig endring i måten man forholder seg til seg selv om omverdenen, og å nærme seg det livet man ønsker å leve.

Psykedelika terapi i Norge

Det er i løpet av de siste tiårene blitt forsket på flere hallusinogene stoffer i behandling av en rekke psykiske lidelser. Eksempler på dette er:

 • MDMA for PTSD
 • Ketamin mot PTSD
 • Ketamin mot depresjon
 • Ketamin mot angst
 • Ketamin mot alkoholavhengighet
 • Psilocybin mot depresjon
 • DMT mot depresjon

I Norge er det foreløpig kun ketamin som kan benyttes i behandling av psykiske lidelser. Men det pågår en rekke store studier på andre psykedelika, og det er forventet at flere av de psykedeliske stoffene vil bli godkjent som legemidler.

Hvordan virker psykedelika?

De psykedeliske stoffene er forskjellige på noen måter. Blant annet virker de på forskjellige reseptorer i hjernen. For eksempel virker MDMA, psilocybin og DMT på serotonin reseptorer, mens ketamin først og fremst virker på glutamat reseptorer.

Felles for de psykdeliske stoffene er at de påvirker hjernens plastisitet. Stoffene stimulerer hjernen til å skille ut vekstfaktorer i hjernen som skaper gunstige forhold for nye koblinger mellom hjernecellene. Dette gjør at hjernenettverk knyttet psykiske plager forstyrres. Samtidig er det lettere for hjernen å etablere og skifte til «friskere» hjernenettverk.

Hvor kan jeg få behandling?

I Aida klinikken spesialiserer vi oss på psykedelika assistert terapi, og er en av de første klinikkene i Norge som startet med dette (2021). Les mer om ketaminbehandling på vår hjemmeside, og ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål om behandlingen.

Aida Klinikken

Vi i Aida Klinikken vet vi hvilken negativ virkning depresjon kan han på det daglige livet og livskvalitet. Vi ønsker å hjelpe! Vi har som mål å gjøre ny og effektiv behandling tilgjengelig for de som trenger det. Hos oss vil du få behandling av medisinsk standard utført av omsorgsfulle og dedikerte behandlere.

Vi spesialiserer oss på psykedelika-assistert terapi, og du kan forvente behandling av høyeste kvalitet som følger medisinsk standard i alle ledd. Vi gjør i tillegg vårt ytterste for å holde våre priser på et fornuftig nivå, sånn at flest mulig skal ha råd behandling.  

Vi har kontor i Oslo og Bergen, og tar imot pasienter fra hele Norge. Utforsk vår hjemmeside eller ta kontakt dersom du har spørsmål om vårt behandlingstilbud.

Psykedelika-assitert terapi

Ketamin er effektiv behandlng ved flere psykiske lidelser. Virkningen av ketamin er imidlertid forbigående, og for å optimalisere effekten av ketamin anbefales derfor samtaleterapi parallelt med behandlingen.

Sammen med en psykolog kan du forberede deg til behandlingen for å best mulig nyttiggjøre deg den effekten som ketamin har på hjernen. I etterkant av ketaminbehandling gjøres integrasjonssamtaler hvor det blant annet fokuseres på å integrere viktige ting som kan komme opp under og etter ketaminbehandling, samt å jobbe med følelser som ofte blir mer tilgjengelige i etterkant av behandlingen.

Målet med psykeldelika-assistert terapi er å skape varig endring av handlings- og tankemønstre. Samtaleterapi kan du gjøre hos egen psykolog eller sammen med en av våre kompetente psykologspesialister.