Depresjon er en vanlig, men alvorlig lidelse som kan forstyrre evnen til å føle glede og fungere i hverdagen. Heldigvis finnes det effektive behandlingsalternativer, inkludert medisiner.

Når kan medisiner mot depresjon hjelpe?

Depresjon kan ramme alle, og symptomene varierer i grad. I noen tilfeller kan medisiner være en god løsning:

Moderat til alvorlig depresjon: Antidepressiva er ofte primærbehandlingen for personer med moderat til alvorlig depresjon. Medisiner kan lindre symptomer som tristhet, humørsvingninger, tap av interesse, søvn- og matproblemer, konsentrasjonsvansker, håpløshet, skyldfølelse og tanker om død eller selvmord.

Mildere depresjon: I noen tilfeller kan medisiner også være nyttige for personer med mildere depresjon, spesielt hvis symptomene er langvarige eller forstyrrer din evne til å fungere i hverdagen.

Ulike typer antidepressiva

Det finnes flere typer antidepressiva, og hver type har sine egne fordeler og ulemper. De vanligste typene inkluderer selektive serotonin-reopptakshemmere (SSRI), serotonin-norepinefrin reopptakshemmere (SNRI), tricykliske antidepressiva (TCA) og monoaminoxidasehemmere (MAOI).

Viktig informasjon om medisiner mot depresjon

Snakk med legen din: Det er avgjørende å snakke med legen din for å finne ut om medisiner mot depresjon er riktig for deg. Legen vil vurdere din generelle helsetilstand, symptomer og andre medisiner du tar.

Riktig dose og oppfølging: Det er viktig å ta medisinene dine i riktig dose og følge legens instruksjoner nøye. Det kan ta noen uker før du merker full effekt.Bivirkninger: Alle medisiner kan ha bivirkninger. Snakk med legen din om bivirkningene du opplever, og om de er plagsomme.

Ikke slutt på egen hånd: Aldri slutt å ta medisinene dine på egenhånd, selv om du føler deg bedre. Å slutte brått kan forverre symptomene dine.

Andre behandlingsalternativer

I tillegg til medisiner, finnes det andre effektive behandlingsalternativer for depresjon.

Psykoterapi: Samtaleterapi kan være til god hjelp mot depressive plager.

Livsstilsendringer: Regelmessig mosjon, sunt kosthold og nok søvn kan bidra til å forbedre symptomene.

Elekrokonvulsiv behandling (ECT): Stimulering av hjernen med elektriske impulser. Kan vurderes når andre behandlngsmetoder har kommet til kort.

Hjelp og støtte

Hvis du eller noen du kjenner sliter med depresjon, er det viktig å søke hjelp. Fastlege kan kartlegge dine symptomer og gi veiledning om behandlingsalternativer. Fastlege kan også henvise til psykolog eller psykiater for samtaleterapi eller medisinsk behandling. Du kan også ringe Mental Helses Hjelpetelefon på 116 123 eller besøke nettsiden for informasjon og støtte.

Husk at du ikke er alene! Depresjon er en vanlig lidelse, og det finnes hjelp å få.

Hvordan kan Aida Klinikken hjelpe?

Aida Klinikken er en helseklinikk som spesialiserer seg på behandling av psykiske helseplager. Vi tilbyr blant annet råd og veiledning for deg som ønsker medisiner mot depresjon. Vi tror imidlertid på en helhetlig behandling og vil i de fleste tilfeller anbefale psykoterapi som en del av behandlingen. Vi har også særlig kompetanse på medikamentassistert psykoterapi som et alterantiv til tradisjonell medikamentell behandling.

Hva er medikamentassistert psykoterapi?

Medikamentassistert psykoterapi er en behandlingsmetode som kombinerer medikamentell behandling, og samtaleterapi. Metoden har vist seg å kunne hjelpe på blant annet depresjon, angst og PTSD, når andre behandlingsmetoder har kommet til kort.

Den medikamentelle behandlingen omfatter administrering av et raskt virkende legemiddel under oppsyn av helsepersonell, og som regel vil psykoterapi gjøres få dager etter den medikamentelle behandlingen. Den psykoterapeutiske delen av behandlingen varierer avhengig av terapeuten og pasientens behov, men den tar vanligvis sikte på å utforske følelser, tanker og opplevelser som kan bidra til depresjon, samt å hjelpe pasienten med å utvikle mestringsstrategier og endre negative tankemønstre.

Medikamentassistert psykoterapi betraktes som et lovende behandlingsalternativ for personer med alvorlig depresjon og andre stemningsforstyrrelser, spesielt for de som ikke har hatt tilstrekkelig nytte av andre behandlingsformer. Det er imidlertid viktig å huske at det fremdeles pågår forskning for å bedre forstå effektiviteten, sikkerheten og langsiktige virkninger av medikamentassistert psykoterapi.

Les mer om vårt behandlingstilbud på vår hjemmeside eller besøk et av våre kontorer i Oslo, Bergen eller Trondheim.