På verdensbasis er depresjon den ledende årsaken til uførhet. Og i Norge så er det så mange som en av ti som opplever depressive symptomer i løpet av et år. Mange med depresjon får behandling i form av medisiner eller samtaleterapi, men ikke alle opplever at behandlingen gir tilstrekkelig bedring. De siste årene har det imidlertid kommet ny depresjonsbehandling i Norge,som kan gi nytt håp til pasienter som har vedvarende symptomer til tross for behandling.

Vanlige medisiner mot depresjon

Det finnes en rekke forskjellige typer medisiner mot depresjon. Den vanligste er SSRI, en type medisin som hemmer reopptak av serotonin og dermed øker konsentrasjonen av serotonin i hjernen. Mange med depresjon har god nytte av medisiner, og det er så mange som 40-60% som har positiv virkning av SSRI. Andre antidepressiva som SNRI og SDRI virker til dels på andre reseptorer, og ser til stor del ut til å ha samme terapeutiske effekt som SSRI. Antidepressiva brukes enkelte ganger også som behandling for bipolar depresjon.

Annen behandling mot depresjon

Ved siden av medisiner er samtaleterapi den vanligste behandling for depresjon. Samtaleterapi gis som regel av psykolog eller psykiater. Men også fastleger og psykiatriske sykepleiere kan ha utdannelse på området. Det finnes mange forskjellige former for samtaleterapi. Men et fellestrekk er at pasienten får sette ord på det som er vanskelig og sammen med terapeuten finne måter å få det bedre på.

Det finnes en rekke alternative behandlinger mot depresjon. Blant annet brukes forskjellige stemningsstabliserende medikamenter som litium og lamictal. Og i alvorlige tilfeller gis behandling med elektrosjokk. Sliter du med nedstemthet og lurer på om du trenger behandling? Det naturlig vil da være å ta kontakt med din fastlege, som kan gi støtte, og veiledning med tanke på eventuell behandling mot depresjon.

Ny medikamentell behandling mot depresjon

De siste årene har det kommet en ny type behandling for depresjon, som ofte omtales som ketaminbehandling. De siste tiårene er det er gjort en rekke studier på ketamin mot depresjon, som viser positiv effekt på følelser og tankemønstre hos pasienter med depresjon og bipolar depresjon.

Har du spørsmål om medisiner mot depresjon, ta kontakt, vi svarer gjerne på spørsmål!

Aida Klinikken

Vi i Aida Klinikken vet vi hvilken negativ virkning depresjon kan han på det daglige livet og livskvalitet. Vi ønsker å hjelpe! Vi har som mål å gjøre ny og effektiv behandling tilgjengelig for de som trenger det. Hos oss vil du få behandling av medisinsk standard utført av omsorgsfulle og dedikerte behandlere.

Vi spesialiserer oss på psykedelika-assistert terapi, og du kan forvente behandling av høyeste kvalitet som følger medisinsk standard i alle ledd. Vi gjør i tillegg vårt ytterste for å holde våre priser på et fornuftig nivå, sånn at flest mulig skal ha råd behandling.

Vi har kontor i Oslo og Bergen, og tar imot pasienter fra hele Norge. Utforsk vår hjemmeside eller ta kontakt dersom du har spørsmål om vårt behandlingstilbud.

Psykedelika-assitert terapi

Ketamin er effektiv behandlng ved flere psykiske lidelser. Virkningen av ketamin er imidlertid forbigående, og for å optimalisere effekten av ketamin anbefales derfor samtaleterapi parallelt med behandlingen.

Sammen med en psykolog kan du forberede deg til behandlingen for å best mulig nyttiggjøre deg den effekten som ketamin har på hjernen. I etterkant av ketaminbehandling gjøres integrasjonssamtaler hvor det blant annet fokuseres på å integrere viktige ting som kan komme opp under og etter ketaminbehandling, samt å jobbe med følelser som ofte blir mer tilgjengelige i etterkant av behandlingen.

Målet med psykeldelika-assistert terapi er å skape varig endring av handlings- og tankemønstre. Samtaleterapi kan du gjøre hos egen psykolog eller sammen med en av våre kompetente psykologspesialister.