Depresjon er en tilstand som er karakterisert ved tristhet eller nedstemthet, manglende interesse og glede, samt manglende energi eller økt trettbarhet. Den vanligste behandling mot depresjon er medisiner mot depresjon, samtaleterapi, eller en kombinasjon av disse. Men det er mange som ikke opplever tilstrekkelig bedring av den tradisjonelle behandlingen. Og det er stort behov for ny behandling mot depresjon.

Ny behandling mot depresjon

De siste tiårene er det gjort en rekke studier på ny behandling mot depresjon. Og et legemiddel som får mye oppmerksomhet er ketamin. Ketamin er best kjent som narkosemiddel, og er et av verdens mest brukte legemidler. Men i lave doser er det vist at ketamin kan være effektiv behandling for depresjon. Behandling av depresjon med ketamin omtales ofte som ketaminbehandling.

Hvordan virker behandlngen?

Forskning viser at ketamin kan ha en positiv effekt på følelser og negative tankemønstre. I en terapeutisk setting kan ketamin påvirke hjernes evne til å lage nye koblinger mellom hjerneceller. Dette kan bidra til at uhensiktsmessige hjernenettverk forstyrres, og at nye og friske nettverk dannes.

Hva skjer under ketaminbehandlingen?

Konsultasjonen varer i omtrent to timer. Selve behandlingen er intravenøs, og varer i 40 minutter. Under infusjonen sitter du i en behagelig lenestol, og vil kunne ha musikk på ørene. Din behandler vil være til stede med deg under hele behandlingen.

Er behandlingen trygg?

Ketamin er et svært trygt legemiddel som brukes som narkosemiddel hos både barn og voksne. Ketamin er et av verdens mest brukte legemidler og har en nøye kartlagt risikoprofil. Som med mange andre reseptbelagte legemidler, kan ketamin misbrukes. Du kan derimot være trygg på at som behandling mot depresjon, i en terapeutisk setting med et begrenset antall behandlinger, er det ikke fare for avhengighet.

Hvor kan jeg få behandling mot depresjon?

Vi i Aida Klinikken spesialiserer oss på den nyeste behandlingen mot depresjon. Vi har kontorer i Oslo og Bergen, og tar forøvrig imot pasienter fra hele Norge. For tilreisende tilpasser vi gjerne behandlingen slik at det blir mest mulig effektivt for deg.

Dersom du ønsker mer informasjon om ketamin mot depresjon, ønsker vi deg velkommen til å ta kontakt med oss ved Aida klinikken.

Aida Klinikken

Vi i Aida Klinikken vet vi hvilken negativ virkning depresjon kan han på det daglige livet og livskvalitet. Vi ønsker å hjelpe! Vi har som mål å gjøre ny og effektiv behandling tilgjengelig for de som trenger det. Hos oss vil du få behandling av medisinsk standard utført av omsorgsfulle og dedikerte behandlere.

Vi spesialiserer oss på psykedelika-assistert terapi, og du kan forvente behandling av høyeste kvalitet som følger medisinsk standard i alle ledd. Vi gjør i tillegg vårt ytterste for å holde våre priser på et fornuftig nivå, sånn at flest mulig skal ha råd behandling.

Vi har kontor i Oslo og Bergen, og tar imot pasienter fra hele Norge. Utforsk vår hjemmeside eller ta kontakt dersom du har spørsmål om vårt behandlingstilbud.

Psykedelika-assitert terapi

Ketamin er effektiv behandlng ved flere psykiske lidelser. Virkningen av ketamin er imidlertid forbigående, og for å optimalisere effekten av ketamin anbefales derfor samtaleterapi parallelt med behandlingen.

Sammen med en psykolog kan du forberede deg til behandlingen for å best mulig nyttiggjøre deg den effekten som ketamin har på hjernen. I etterkant av ketaminbehandling gjøres integrasjonssamtaler hvor det blant annet fokuseres på å integrere viktige ting som kan komme opp under og etter ketaminbehandling, samt å jobbe med følelser som ofte blir mer tilgjengelige i etterkant av behandlingen.

Målet med psykeldelika-assistert terapi er å skape varig endring av handlings- og tankemønstre. Samtaleterapi kan du gjøre hos egen psykolog eller sammen med en av våre kompetente psykologspesialister.