Bipolar lidelse er en stemningslidelse som karakteriseres av store svingninger i humør og energi. Det er ofte behov for langvarig behandling med medikamenter, psykoterapi eller en kombinasjon av disse. Til tross for behandling er det mange som sliter med depressive symptomer.

Vanlig behandling for bipolar lidelse

Bipolar lidelse karakteriseres av svingninger mellom depresjon og mani eller hypomani. Behandling innebærer at du tar medisiner for å stabilisere stemningsleiet. Eksempler på medisiner er litium og lamictal. Men det flere andre alternativer, inkludert antidepressiva. Det er også vanlig å gå i samtaleterapi for å lære å leve best mulig med sykdommen. Lurer du på om du har bipolar lidelse? Din fastlege vil kunne henvise deg for utredning og eventuell behandling.

Ny behandling for bipolar lidelse

Det kommer også stadig nye behandlingsmetoder for depresjon. Blant annet er det de siste tiårene forsket mye på ny behandling for depresjon og bipolar depresjon. Og det er et legemiddel som har fått særlig oppmerksomhet. Ketamin er best kjent som narkosemiddel, Men det er også vist at ketamin kan ha nytte i behandling av depresjon. Behandlingen omtales som gjerne som ketaminbehandling.

Hvordan virker behandlingen?

Siden 2000-tallet er det gjort en rekke studier på ketamin for depresjon. Studiene viser at ketamin gitt i en terapeutisk setting kan ha en positiv effekt på depressive symptomer. Behandlingen virker ved å påvirke dannelsen av nye koblinger mellom hjerneceller. Dette bidrar til at uhensiktsmessige hjernenettverk forstyrres, og at nye og friske nettverk dannes.

Hvor kan jeg få behandling for bipolar lidelse?

Aida Klinikken tilbyr behandling til pasienter med depresjon og til pasienter med bipolar type 2. Du trenger ikke henvisning, da det gjøres en diagnostisk vurdering i inntakssamtale. Ved behov vil vi kunne be om dokumentasjon fra din fastlege, psykolog eller psykiater. Les mer om vår behandling.

Dersom du har spørsmål om bipolar lidelse behandling, ta kontakt! Vi har kontorer i Bergen og Oslo, og tar imot pasienter fra hele Norge.

Aida Klinikken

Vi i Aida Klinikken vet vi hvilken negativ virkning depresjon kan han på det daglige livet og livskvalitet. Vi ønsker å hjelpe! Vi har som mål å gjøre ny og effektiv behandling tilgjengelig for de som trenger det. Hos oss vil du få behandling av medisinsk standard utført av omsorgsfulle og dedikerte behandlere.

Vi spesialiserer oss på psykedelika-assistert terapi, og du kan forvente behandling av høyeste kvalitet som følger medisinsk standard i alle ledd. Vi gjør i tillegg vårt ytterste for å holde våre priser på et fornuftig nivå, sånn at flest mulig skal ha råd behandling.

Vi har kontor i Oslo og Bergen, og tar imot pasienter fra hele Norge. Utforsk vår hjemmeside eller ta kontakt dersom du har spørsmål om vårt behandlingstilbud.

Psykedelika-assitert terapi

Ketamin er effektiv behandlng ved flere psykiske lidelser. Virkningen av ketamin er imidlertid forbigående, og for å optimalisere effekten av ketamin anbefales derfor samtaleterapi parallelt med behandlingen.

Sammen med en psykolog kan du forberede deg til behandlingen for å best mulig nyttiggjøre deg den effekten som ketamin har på hjernen. I etterkant av ketaminbehandling gjøres integrasjonssamtaler hvor det blant annet fokuseres på å integrere viktige ting som kan komme opp under og etter ketaminbehandling, samt å jobbe med følelser som ofte blir mer tilgjengelige i etterkant av behandlingen.

Målet med psykeldelika-assistert terapi er å skape varig endring av handlings- og tankemønstre. Samtaleterapi kan du gjøre hos egen psykolog eller sammen med en av våre kompetente psykologspesialister.