Bipolar lidelse er en kompleks psykisk tilstand preget av store humørsvingninger. Selv om det ikke finnes noen mirakelkur, kan riktig behandling hjelpe deg med å håndtere symptomene og leve et meningsfylt liv.

Hva er bipolar lidelse?

Bipolar lidelse er kjennetegnet av store svingninger i humør og energinivå, som går fra mani til depresjon. Mani karakteriseres av perioder med: høyt energinivå, rastløshet, forhøyet stemningsleie eller eufori, redusert søvnbehov, raske tanker og tale, impulsiv adferd. Depresjon kan omfatte: tristhet eller håpløshet, lav energi og tretthet, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, angst og uro, negative tanker, selvmordstanker.

Hvordan behandles bipolar lidelse?

Behandlingen av bipolar lidelse er vanligvis en kombinasjon av medikamentell behandling, psykoterapi og livsstilsendringer. Det er ofte behov for langsiktig oppfølging av helsepersonell for å for å finne den mest effektive behandlingsplanen for den enkeltes individuelle behov.

Medikamentell behandling

Stemningsstabiliserende medisiner: Disse medisinene hjelper til med å regulere humør og kan redusere både maniske og depressive episoderlamotrigin og valproat

Antidepressiva: Disse kan brukes under nøye overvåking for å behandle depressive episoder, men de kan noen ganger utløse mani hos personer med bipolar lidelse

Antipsykotiske medisiner: Noen antipsykotiske medisiner kan bidra til å kontrollere symptomer på mani eller psykotiske symptomer i bipolare episoder

Psykoterapi

Samtalerterapi er ofte nyttig behandling ved bipoar lidelse, og kan blant annet bidra til: identifisering og håntering av symptomer, økt forståelse for egen tilstand, endring av negative tankemønstre, mestringsstrategier, bedring av relasjonelle ferdigheter, forebygging av tilbakefall.

Livsstilsendringer

Forskning viser at en sunn livsstil kan hjelpe på flere symptomer ved bipolar lidelse, og kan blant annet bidra til: bedre humør, mer energi, bedret kognitiv funksjon og redusert risiko for nye episoder. Livsstilendringer kan blant annet omfatte: stabile søvnrutiner, et balansert kosthold, regelmessig fysisk aktivitet. Det er også viktig for personer med bipolar lidelse å unngå alkohol og andre rusmidler, som kan forverre både maniske og depressive symptomer.

Hvor kan du finne hjelp?

Lurer du på om du kan ha bipolar lidelse? Da er det viktig at du tar snakker med noen du stoler på, og tar kontakt med helsevesenet. Fastlegen din kan bidra med råd og veiledning, og eventuelt henvise deg psykolog eller psykiater.

Du kan lese mer om bipolar lidelse på mentalhelse.no, som også har hjelpetelefonen 116123, og døgnåpen chat.

Behandling mot bipolar lidelse hos Aida Klinikken

Aida Klinikken er en psykisk helseklinikk, med kompetanse på behandling av de fleste psykiske lidelser. Våre psykiatere og psykologer har bred erfaring med behandling av stemningslidelser, inkludert bipolar lidelse, og kan bidra med medikamentell behandling og samtaleterapi.

Vi har klinikk i Bergen, Oslo og Trondheim og tar imot pasienter fra hele landet. Les mer om vårt behandlingstlbud på vår hjemmeside.