Ønsker du å bestille?

Våre priser

Ta første steget og bestill innledende time. Eller bestill behandling for deg som allerede har gjennomført vurderingssamtale.  

En kvinne og en mann som står inntil hverandre.Banner MaskEllipse

Innledende samtale

Bestill en telefonsamtale eller besøk en av våre klinikker for å få svar på spørsmål.
Ta steget videre ved å bestille en vurderingssamtale

Telefonsamtale

Få svar på eventuelle spørsmål om behandlingen, og finn ut om du ønsker å gå videre med en vurderingssamtale.
Varighet:
15 minutter
Gratis

Klinikkbesøk

Besøk vår klinikk, få svar på spørsmål, og finn ut om du øsker å gå videre med en vurderingssamtale.
Varighet:
15 minutter
Gratis

Vurderingssamtale

Ønsker du medikamentassistert behandling eller psykoterapi? Bestill vurdering hos psykolog eller lege.
Varighet:
90 minutter
kr 2550,-

Medikamentassistert behandling

Etter gjennomført vurderingssamtale. Pris per behandling for fire innledende behandlinger
Varighet:
120 minutter
kr 3590,-

Vedlikehold

Gjelder for medikamentassistert behandling utover de fire innledende.
Varighet:
120 minutter
kr 3000,-
Fra 01.04.24 kr 3590,-

Integrasjonsterapi

Forberedelse og integrasjon ved medikamentassistert behandling. Pris per konsultasjon.
Varighet:
45 minutter
kr 1495,-

Oppfølgingssamtale

Obligatorisk evalueringssamtale etter innledende fire medikamentelle behandlinger. Gjøres per telefon fysisk eller på video/telefon.
Varighet:
20 minutter
kr 850,-

Psykologspesialist

Utredning og behandling for de fleste psykiske plager: depresjon, angst, traumer, ADHD, OCD, sorgreaksjoner, personlighetsforstyrrelser.
Varighet:
45 minutter
kr 1495,-

Overføring

Forenklet inntaksvurdering hos pasienter som har fått behandling hos annen virksomhet. Journal tilsendes via sikker digital plattform etter avtale.
Varighet:
30 minutter
kr 850,-

Medikamentassistert

Vurderingssamtale x 1
Medikamentassistert x 4
Oppfølgingssamtale x 1
Varighet:
2-4 uker
kr 17 760,-

Medikamentassistert + Integrasjon

Vurderingssamtale x 1
Medikamentassistert x 4
Oppfølgingssamtale x 1
Integrasjonsterapi x 5
Varighet:
2-4 uker
kr 25 235,-
Tillegg
Pris

Tillegg kveld / helg

Hverdager fra klokken 16. Per 60 min.
Legges til prisen ved betaling.
kr 425,-

Tidstillegg

Skriving av resepter, henvisninger, dokumentasjon, etc. Gjelder også konsultasjoner som går over tiden.
Varighet: 15 minutter
kr 425,-

Uteblivelse

Ved uteblivelse, eller avbestilling senere enn 48 timer, faktureres hele beløpet.
N/A

Overføring

Forenklet inntaksvurdering hos pasienter som har fått ketaminbehandling hos annen virksomhet, og som ønsker overføring til Aida Klinikken. Journal tilsendes via sikker digital plattform etter avtale.
Varighet:
30 minutter
kr 850,-

Priseksempel Medikamentassistert

Vurderingssamtale x 1
Medikamentassistert behandling x 4
Oppfølgingssamtale x 1
Varighet:
2-4 uker
kr 17 760,-

Priseksempel Medikamentassistert + Integrasjon

Vurderingssamtale x 1
Medikamentassistert behandling x 4
Oppfølgingssamtale x 1
Integrasjonsterapi x 5
Varighet:
2-4 uker
kr 25 235,-
Tillegg
Pris

Tillegg kveld / helg

Hverdager fra klokken 16. Per 60 min.
Legges til prisen ved betaling.
kr 425,-

Tidstillegg

Skriving av resepter, henvisninger, dokumentasjon, etc. Gjelder også konsultasjoner som går over tiden.
Varighet: 15 minutter
kr 425,-

Uteblivelse

Ved uteblivelse, eller avbestilling senere enn 48 timer, faktureres hele beløpet.
N/A