Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en tilstand som oppstår etter at en person utsettes for eller er vitne til en traumatisk hendelse. Symptomer på PTSD er ofte vanskelig å behandle, og det er mange som ikke har tilstrekkelig nytte av tradisjonell traumebehandling. Det er imidlertid kommet en ny type behandling for PTSD. Ketaminbehandling reduserer effektivt PTSD-symptomer, samtidig som den reduserer depresjon.

Ketaminbehandling mot PTSD

Forskning fra de siste tiårene viser at ketamin er effektiv behandling for flere psykiske lidelser. Blant annet er det mange som har nytte av ketamin som behandling mot PTSD.

I en randomisert og placebokontrollert studie fra 2021, hadde 67%  av pasientene som fikk ketamin mer enn 30% bedring i PTSD-symptomer. Hos placebogruppen var det kun 20% som hadde bedring. I tillegg var det i ketamingruppen en gjennomsnittlig bedring i depresjonssymptomer på 53%.

Symptomer på PTSD

Mange med PTSD opplever påtrengende minner om det de har opplevd. Det er også vanlig med mareritt og søvnproblemer. I tillegg plages mange med angst, irritablilitet, anspenthet og konsentrasjonsproblemer. Pasienter med PTSD unngår ofte situasjoner og mennesker som minner om det som er skjedd. Symptomer på PTSD har for mange en uttalt negativ innvirkning på funksjonen i det daglige livet, og det er mange med PTSD som blir deprimerte.

Hvordan virker ketamin?

Ketamin for PTSD er en ny type medikamentell behandling, som virker svært annerledes enn tradisjonelle antidepressiva (SSRI). Virkningen av ketamin er knyttet til frigjøring av vekstfaktorer i hjernen, som gjør det lettere for nervecellene i hjernen å lage nye koblinger seg i mellom.  Ofte blir behandling med ketamin sammenlignet med omstart av en datamaskin. Og det er ikke så langt fra sannheten, ketamin gjør nemlig at uhensiktsmessige nettverk i hjernen forstyrres sånn at det er lettere å få tilgang til sin naturlige «friske» tilstand. Dette er ofte vanskelig å få til i tradisjonell traumebehandling.

Hvordan foregår behandlingen?

En konsultasjon hos Aida Klinikken varer i  2 timer. Selve ketaminbehandlingen er intravenøs, og varer i 40 minutter. Mens infusjonen pågår vil du lytte til beroligende musikk, mens du ligger i en behagelig lenestol. Det er til en hver tid en erfaren behandler tilstede med deg.

Hvordan oppleves behandlingen?

Ketamin har en psykedelisk virkning, og du vil under behandlingen merke at du blir mer sensitiv for lyd og lys. De fleste synes behandlingen er behagelig. Men det er ikke uvanlig å oppleve vanskelige tanker, minner og følelser. Din behandler er til stede sammen med deg og støtter deg hvis dette skjer. Vanskelige opplevelser er en mulighet for å utfordre fastlåste tankemønstre, og som regel oppleves dette i etterkant som lærerikt og meningsfylt.

Hvor kan jeg få behandling?

Vi Aida Klinikken spesialiserer oss på psykedelika assistert terapi og ketaminbehandling. Ønsker du å vite mer om ketamin behandling for PTSD, finner du mye nyttig informasjon under fanen Ketaminbehandling.

Aida Klinikken

Vi i Aida Klinikken vet vi hvilken negativ virkning depresjon kan han på det daglige livet og livskvalitet. Vi ønsker å hjelpe! Vi har som mål å gjøre ny og effektiv behandling tilgjengelig for de som trenger det. Hos oss vil du få behandling av medisinsk standard utført av omsorgsfulle og dedikerte behandlere.

Vi spesialiserer oss på psykedelika-assistert terapi, og du kan forvente behandling av høyeste kvalitet som følger medisinsk standard i alle ledd. Vi gjør i tillegg vårt ytterste for å holde våre priser på et fornuftig nivå, sånn at flest mulig skal ha råd behandling.

Vi har kontor i Oslo og Bergen, og tar imot pasienter fra hele Norge. Utforsk vår hjemmeside eller ta kontakt dersom du har spørsmål om vårt behandlingstilbud.

Psykedelika-assitert terapi

Ketamin er effektiv behandlng ved flere psykiske lidelser. Virkningen av ketamin er imidlertid forbigående, og for å optimalisere effekten av ketamin anbefales derfor samtaleterapi parallelt med behandlingen.

Sammen med en psykolog kan du forberede deg til behandlingen for å best mulig nyttiggjøre deg den effekten som ketamin har på hjernen. I etterkant av ketaminbehandling gjøres integrasjonssamtaler hvor det blant annet fokuseres på å integrere viktige ting som kan komme opp under og etter ketaminbehandling, samt å jobbe med følelser som ofte blir mer tilgjengelige i etterkant av behandlingen.

Målet med psykeldelika-assistert terapi er å skape varig endring av handlings- og tankemønstre. Samtaleterapi kan du gjøre hos egen psykolog eller sammen med en av våre kompetente psykologspesialister.